Anläggningarbeten

Alla anläggningsarbeten utförs med utgångspunkt från ett gemensamt skriftligt avtal, ritningar och skisser.

Asfaltering

Vi förbereder underlaget, asfalterar med rätt kvalité och mängd samt gör ytan användningsbar.

Bevattningsanläggningar

Vi schaktar, lägger ned bevattningsrör/slangar, fyller igen och återställer yta.

Dräneringsarbeten

Vi schaktar, dränerar, fyller igen och återställer ytan så som ni vill ha den.

Grusytor

vi förbereder underlaget, belägger den med rätt typ av grusmaterial för ert användningsområde och jämnar ut materialet.

Gräsläggning

Vi förbereder underlaget, rullar ut rätt typ av gräs för ert användningsområde och vattnar en gång.

Grässådd

Vi förbereder underlaget, sår med rätt typ av gräs för ert användningsområde och vattnar en gång.

Murar

Vi förbereder underlaget och uppför muren med ert val av stenmaterial.

Nyanläggning av planteringar

Vi förbereder underlaget optimalt för respektive växtsort (träd, buskar etc.), planterar och vattnar en gång.

Schaktning

Vi kontrollerar eventuell kabel- och rördragning, schaktar, lägger ned material enligt önskemål (rör, ledningar/kabel etc.), fyller igen och återställer ytan så som ni vill ha den.

Snickerier

i utemiljö (altan, pergola, vindskydd, carport, lusthus, friggebod etc.)
Vi förbereder underlaget optimalt för respektive träkonstruktion (eventuell schaktning, gjutning av plintar etc.) samt uppför konstruktionen och efterbehandlar den.

Stenarbeten/stenläggning

Vi förbereder underlaget och belägger med ert val av stenmaterial.

Trädplantering

Vi förbereder underlaget optimalt för respektive trädsort, planterar och vattnar en gång.