Affärsidé

Rubb & Stubb Trädgårdsskötsel AB hjälper kommunala och privata fastighetsägare samt bostadsrättsföreningar att förhöja värdet av sina fastigheters utemiljö genom att erbjuda kostnadseffektiva och personliga tjänster inom anläggningsarbeten och trädgårdsskötsel, markprojektering, lekplatsunderhåll och lekplatsbesiktning, sandsopning samt snöröjning.

Medarbetare

Rubb & Stubb Trädgårdsskötsel AB har idag 7 utbildade medarbetare med mångårig erfarenhet inom anläggning, skötsel och underhåll. Ett flertal har varit med företaget under en längre tid och har bra kontakt med kunderna.

Miljö

Rubb & Stubb Trädgårdsskötsel AB skall i möjligaste mån minska sin egen och kundernas miljöpåverkan samt integrera miljöfrågor i den dagliga verksamheten för både personal och beställare.

Historik

Efter 10 år i branschen valde Peter Jansson att starta sitt eget företag inom anläggning och trädgårdsskötsel. 1991 öppnade han Rubb & Stubb Trädskötsel AB med säte i Bromma. De första kunderna var villaägare och kommunala fastighetsbolag. Allt eftersom ryktet spred sig tillkom bostadsrättsföreningar och fastighetsförvaltningsbolag.