Våra tjänster

 

Anläggningsarbeten:

 

Trädgårdsskötsel:

 

Snöröjning:

  Asfaltering   Bevattning   Maskinplogning
  Dräneringsarbeten   Blomsterarrangemang/urnor   Handskottning och handsandning
  Grusytor, anläggning och skötsel av   Buskbeskärning   Halkbekämpning
  Gräsläggning   Gräsklippning   Bortforsling av snö
  Grässådd   Häckklippning   Ishackning
  Murar   Kompostskötsel   Påfyllning av vintersandlådor
  Nyläggning av planteringar   Ogräsrensning   Uthyrning av vintersandlådor
  Schaktning   Stubbfräsning/borttagning    
  Snickerier i utemiljön såsom altaner   Trädbeskärning    
  Stenarbeten såsom stenläggning   Trädfällning    
  Trädplantering   Vertikalskärning/luftning    
      Yttre städning    
 

Sandsopning/Sandupptagning:

 

Konsultativa tjänster:

 

Lekplatsunderhåll:

  Maskinsopning   Markprojektering   Besiktning
  Manuell sopning   Skötselplanering   Gungställning/klätterställning
  Underhållssopning       Lekredskap/lekutrustning
  Vintersand       Leksandlådor
 

Säkerhetsarbeten:

 

Övrigt:

 

  Säkerhetsbeskärning   Bortforsling av material    
  Säkerhetsröjning   Garagesopning    
      Höst- och vårstädning    
      Linjemålning    
      Stängsel- och staketarbete    

Vi samarbetar med:

XIZ Maskin och Transport AB
Nordstaden Stockholm AB
JM AB
Trädmästarna
Wells trädvård
YIT
Sörab


GF Mark och Miljö
Firma Eric Tärnsten
ESF EB